bet3365标准版

中信银行:拟对个人开立多个结算账户情况开展清理

中信银行近日在官网发布公告称,拟对个人开立多个结算账户情况开展清理。根据公告,清理实施标准为:I类户:同一个人客户持有数量超过4个。Ⅱ类户:同一个人客户持有数量超过5个。Ⅲ类户:同...
阅读更多